TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 20-nji fewral

Oglan atlary:

  1. Baýguly- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Baý, döwletli ogul’’ diýmek.
  2. Baýgurban- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Gurban aýynda doglan döwletli ogul’’ diýmek.
  3. Baýgylyç- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Döwletli, baý bolsun, uzak ýa’asyn, ölmesin’’ diýmek.
  4. Baýdak- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Durmuşy baýýdak ýaly parlaýarsyn’’ diýmek.
  5. Baýdöwlet-bu at oglanlara dakylýan at. Manysy,,Baý we döwletli ogul’’diýmek.

Gyz atlary:

  1. Enebibi- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,, Enesiniň ady dakylan gyz belent derejä ýetsin‘’diýmek.

7.Enebike –bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,, Enesiniň ady dakylan hormatly gyz‘’diýmek.

8.Enegözel –bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,, Enesiniň ady dakylan gözel gyz‘’diýmek.

9.Enegül –bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Enesiniň ady dakylan owadan gyz’’ ýa-da ,,enesiniň güli’’ diýmek.

  1. Enegyz– bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,, Enesiniň ady dakylan gyz’’ diýmek.

 

Saýlaw-2022: ýene-de 2 dalaşgär bellige alyndy

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle