TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy

Oglan atlary:

  1. Akguzy- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,, Ilkinji doglan çaga bagtly we guzy ýaly görmegeý, ýakymly bolsun’’ diýmek.
  2. Akgurban- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Gurban aýynda doglan bagtly çaga’’ diýmek.
  3. Akgylyç- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,, Uzak ýaşasyn’’ ýa-da ,,Gylyç ýaly keser akyly bolsun’’ diýmek.
  4. Akdöwlet- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Bagtly we döwletli çaga’’ diýmek.
  5. Akjabaý-bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Eýjejik çaga bagtly we döwletli bolsun’’ diýmek.

 Gyz atlary:

  1. Aýtokga –bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aý ýaly nurana tokarja gyz’’ diýmek.
  2. Aýtöre-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aý ýaly nurana gyz hökmürowan bolsun’’ diýmek.
  3. Aýtuwak- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,, Tuwakly, perdeli doglan Aý ýaly nurana gyz’’ diýmek.
  4. Aýtäç-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Depesinde täji bolan Aý ýaly nurana gyz’’ diýmek.

10.Aýçemen– bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Aý ýaly nurana , gül çemeni ýaly owadan gyz’’ diýmek.

 

27-nji dekabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle