TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy

Oglan atlary:

1. Akbaý– bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Ilkinji doglan ogul bagtly we döwletli bolsun’’ diýmek.
2. Akberdi– bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Ilkinji gezek bagtly ogul berdi’’ diýmek.
3. Akweli – bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Keramatly, Allanyň ýakyny ýa-da ,,Düşbi, öňden görüji’’’’ diýmek.
4. Akga– bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Aga’’ diýmek.
5. Akgenje-bu at oglanlara dakylýan at. ,,Genje’’- ,,Körpe çaga’’ diýmek.

 Gyz atlary:

6. Aýsähet-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Sähetli gün doglan we Aý ýaly nurana gyz’’ diýmek.
7. Aýtawus-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aý ýaly nurana, tawus ýaly owadan gyz’’ diýmek.
8. Aýtagan– bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,, Aý ýaly nurana gyz berk dursun, ölmesin’’ diýmek.
9. Aýtogta-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aý ýaly nurana gyz togtasyn, ölmesin’’ diýmek.
10.Aýtoka– bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aý ýaly nurana, keýik owlagy ýaly owadan, çalasyn gyz’’ diýmek.

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle