TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 18-nji ýanwar

Oglan atlary:

  1. Annaöwez- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan we öňki giden çaganyň ornuna, öwezine gelen ogul’’ diýmek.
  2. Annapolat- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan ogul çydamly bolsun’’ diýmek.
  3. Annarejep- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Rejep aýynyň anna güni doglan’’ diýmek.
  4. Annarozy- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan bagtly ogul’’ diýmek.

10.Annasapar-bu at oglanlara  dakylýan at. Manysy,,Sapar aýynda anna güni doglan ogul’’diýmek.

Gyz atlary:

6.Aşyrgül-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Aşyr aýynda doglan gözel gyz’’ diýmek.

7.Aşyrtäç-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Aşyr aýynda bedeni täçli doglan’’ diýmek.

  1. Bagdagül – bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Bagdaky gül ýaly owadan, parlak gyz’’ diýmek.

9.Bagty-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy Bagtygül adyňky bilen meňzeş.

10 Bagtygözel– bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Bagtly we gözel gyz’’ diýmek.

Iň ýokary internet rekordy: sekuntda 319 terabit

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle