TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy

 Oglan atlary:

1. Aýytmyrat bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Baýramçylykda doglan ogul maksat-myradyna ýetsin’’diýmek.
2. Aýytmuhammet– bu at oglanlara dakylýan at. Manysy,,Baýramda doglan öwgüli ogul’’ diýmek.
3. Aýytnyýaz– bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Baýramçylykda doglan we dilenip alnan çaga’’ diýmek.
4. Ak– bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Bagtly,bagtyýar’’ diýmek.
5. Akat-bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Bir ýa-da ýeketäk’’ diýmek.

 Gyz atlary:

6. Aýsoltan-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aý ýalynurana gyz gözelleriň soltany, seresi bolsun’’ diýmek.
7. Aýsona-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aý ýaly nurana, sona ýaly owadan gyz’’ diýmek.
8. Aýsuluw– bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,, Aý ýaly nurana we owadan gyz’’ diýmek.
9. Aýsülgün-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aý ýaly ýakymly, sülgün ýaly owadan gyz’’ diýmek.
10.Aýsülük– bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aý ýaly nurana, sülük ýaly çeýe gyz’’ diýmek.

25-nji dekabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle