TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 17-nji ýanwar

Oglan atlary:

  1. Annamyrat- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan ogul maksat-myradyna ýetsin’’ diýmek.
  2. Annanazar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni nazar eden ogul’’ diýmek.
  3. Annanepes- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Allanyň nepesi bilen anna güni doglan ogul’’ diýmek.
  4. Annanyýaz- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni sowgat berlen çaga’’ diýmek.

5.Annaoraz-bu at oglanlara  dakylýan at. Manysy,,Anna güni doglan bagtly ogul’’diýmek.

Gyz atlary:

   6.Asylgül-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Asylly we gül ýaly gözel gyz’’ diýmek.

7.Asyljan-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Asylly, mähriban gyz’’ diýmek.

8.Açylgül- bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Gül ýaly açylsyn, keselinden gutulsyn’’ diýmek.

9.Aşyrbibi-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Aşyr aýynda doglan belent mertebeli gyz’’ diýmek.

10.Aşyrbike– bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Aşyr aýynda doglan hormatly gyz’’ diýmek.

 

17-nji ýanwar ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle