TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 17-nji fewral

Oglan atlary:

  1. Bagmät- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Bagly, daňylgy, bagy bek ogla Muhammede ýar bolsun, uzak ýaşasyn’’ diýmek.
  2. Bagtgeldi- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Bagtly ogul dünýä indi’’ diýmek.
  3. Bagtyýar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Hemişe bagt ýar bolsun’’ diýmek.
  4. Bagşy- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Bagşy ýaly atly-abraýly, ile ýaramly ogul bolsun’’ diýmek.
  5. Bagyr-bu at oglanlara dakylýan at. Manysy,,Aýypsyz, şikessiz’’diýmek.

Gyz atlary:

  1. Ejegül- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,, Ejesiniň güli‘’diýmek.

7.Ejegyz –bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,, Ejesiniň gyzy‘’diýmek.

  1. Ejeke-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Uly aýal dogan ‘’ diýmek.
  2. Ejekeýik-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Ejesiniň ady dakylan owadan, ýakyly gyz’’ diýmek.

10.Ejeş – bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,, Ejesiniň ady dakylan’’ diýmek.

17-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle