TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy

Oglan atlary:

  1. Aýyt- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,, Baýramçylykda doglan çaga’’ diýmek.
  1. Aýytbaý- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Baýramçylykda doglan ogul döwletli bolsun’’ diýmek.
  2. Aýytgeldi – bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,, Baýramçylykda gelen çaga’’ diýmek.
  3. Aýytguly- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Baýramçylygyň guly’’ diýmek.
  4. Aýytjan-bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Baýramçylykda doglan mähriban çaga’’ diýmek.

 Gyz atlary:

  1. Aýsadap-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aý ýaly nurana, sadap ýaly parlak gyz’’ diýmek.
  2. Aýsapar-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Sapar aýynda doglan gözel gyz’’ diýmek.
  3. Aýselbi- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,, Aý ýaly nurana, selbi agajy ýaly owadan we gelşikli gyz’’ diýmek.
  4. Aýsenem-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aý ýaly owadan gyz’’ diýmek.

10.Aýsere– bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Aý ýaly nurana gyz gyzlaryň seresi bolsun’’ diýmek.

Aşgabatda täze awtobus ugry işe giriziler

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle