TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy

 Oglan atlary:

1. Aýmuhammet– bu at oglanlara dakylýan at. Manysy,,Nurana we öwgüli ogul’’ diýmek.
2. Aýmyrat– bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Aý doluşan döwründe doglan ogul maksat-myradyna ýetsin’’ diýmek.
3. Aýnazar– bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,, Täze aý nazar edende doglan çaga’’ diýmek.
4. Aýhan– bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Aý doganda dünýä inen çaga hökmürowan bolsun’’ diýmek.
5. Aýçyrak-bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Ýagtylykda doglan çaga’’ diýmek.

 Gyz atlary:

6. Aýpaşşa-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aý ýaly nurana gyz gözelleriň şasy, seresi bolsun’’ diýmek.
7. Aýperi-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aý ýaly nurana, perizat ýaly görmegeý gyz’’ diýmek.
8. Aýpolat– bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,, Aý ýaly nurana, jany hem polat ýaly berk bolsun, ölmesin’’ diýmek.
9. Aýrejep-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Rejep aýynda doglan gözel gyz’’ diýmek.
10.Aýrozy– bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aý ýaly nurana we bagtly gyz’’ diýmek.

 

Ýaponiýa Owganystana 100 million dolarlyk ynsanperwer kömegini berýär

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle