TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 15-nji ýanwar

Oglan atlary:

  1. Annagurban- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Gurban aýynyň anna güni doglan’’ diýmek.
  2. Annagurt- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan ogul gurt ýaly çydamly bolsun’’ diýmek.
  3. Annagylyç- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan ogul uzak ýaşasyn’’ diýmek.
  4. Annadöwlet- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan döwletli ogul’’ diýmek.

5.Annadurdy-bu at oglanlara  dakylýan at. Manysy,,Anna güni doglan çaga dursun, ölmesin’’diýmek.

Gyz atlary:

    6.Arzygül-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Arzyly we gül ýaly owadan gyz’’ diýmek.

7.Armangül-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Arman edilip ýetilen gül ýaly gyz’’ diýmek.

8.Artykbike- bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Bedeninde artykmaç ösüntgisi bar bolan hormatly gyz’’ diýmek.

9.Artykbibi-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,, Bedeninde artykmaç ösüntgisi bolan gyz’’ diýmek.

10.Artykgözel– bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Bedeninde artykmaç ösüntgisi bolan gözel gyz’’ diýmek.

 

15-nji ýanwar ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle