TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 14-nji ýanwar

Oglan atlary:

  1. Annaweli- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan ogul akylly, dana, weli bolsun’’ diýmek.
  2. Annagarry- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan we ýaşuly garyndaşynyň ady dakylan’’ diýmek.
  3. Annageldi- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan ogul’’ diýmek.
  4. Annagoç- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan goç ogul’’ diýmek.

5.Annaguly-bu at oglanlara  dakylýan at. Manysy,,Anna güni doglan ogul’’diýmek.

Gyz atlary:

    6.Arazbibi-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Bagtly gyz’’ diýmek.

  1. Arazsoltan-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Bagtly we gyzlaryň hany, soltany, seresi bolsun’’ diýmek.
  2. Araztäç- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Bedeninde täji bolan bagtly gyz’’ diýmek.
  3. Arzuw-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Arzuw edilip ýetilen ýa-da arzuwymyzy hasyl eden çaga’’ diýmek.

10.Arzy– bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Arzyly, arzuw edilip ýetilen gyz’’ diýmek.

 

14-nji ýanwar ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle