TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 14-nji fewral

Oglan atlary:

  1. Babaguly- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Babasynyň guly, hyzmatkäri’’ diýmek.
  2. Babagylyç- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Babasynyň ady dakylan ogul uzak ýaşasyn’’ diýmek.
  3. Babadurdy- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Baba bolsun, uzak ýaşasyn’’ diýmek.
  4. Babakişi- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Babasynyň ornuny tutjak kişi’’ diýmek.
  5. Babaly-bu at oglanlara dakylýan at. Manysy,,Babaly, babasyna gowşan ogul’’diýmek.

Gyz atlary:

6.Dürsoltan – bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,, Gymmatly, tapylgysyz gyz boýdaşlarynyň seresi, hany-soltany bolsun‘’diýmek.

7.Dürhan –bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Gymmatl, tapylgysyz we atly-abraýly çaga ‘’diýmek.

  1. Dursun-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Dursun, uzak ýaşasyn ‘’diýmek.
  2. Dänetäç-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Bedeninde täji bolan akylly, dana gyz’’ diýmek.
  3. Dänehan– bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,, Dana, akylly we atly-abraýly ogul’’ diýmek.

Norwegiýa ähli çäklendirmeleri ýatyrdy

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle