TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy

 Oglan atlary:

  1. Azamat- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Şöhratly, uly belent’’ diýmek.
  2. Azan- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,, Daňda namaza çagyryş’’ ýa-da ,, säherde doglan’’ diýmek.
  3. Azat- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Azat, garaşsyz özbaşdak’’ diýmek.
  4. Azatgeldi- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Azat , özbaşdak ogul dünýä indi’’ diýmek.
  5. Azatmyrat- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Azatlykda maksat-myradyna ýetsin’’ diýmek.

 Gyz atlary:

  1. Aýnagül– bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aýna ýaly arassa, gül ýaly owadan gyz’’ diýmek.
  2. Aýnajemal– bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan we  aýna ýaly arassa ’’ diýmek.
  3. Aýnatäç- – bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Bedeninde täç bolan ggymmatly ýakymly gyz’’ diýmek.
  4. Aýnahal– bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aýna ýaly arassa we hally gyz’’ diýmek.

10.Aýnisa– bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Aý ýaly nurana gyz’’ diýmek.

 

20-nji dekabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle