TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy

 Oglan atlary:

  1. Adylhan- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Adalatly we belent derejeli ogul’’ diýmek.
  2. Aždar- bu at oglanlara dakylýan at. Pars-täjik dilinden gelip çykan. Manysy ,, Ölümden üstün çyksyn, gazaply bolsun’’ diýmek.
  3. Azadaly- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Azat we beýik ogul’’ diýmek.
  4. Azady- bu at oglanlara dakylýan at. Magtymguly Pyragynyň kakasy Döwletmämmediň edebi lakamy. Manysy ,,Azat’’ diýmek.
  5. Azal– bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,, Iň güýçli, has berk’’ diýmek.

 Gyz atlary:

  1. Aýmaral- – bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aý ýaly nurana, maralýaly owadan gyz’’ diýmek.
  2. Aýmeňli– bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Bedeninde meňi bolan Aý ýaly nurana gyz’’ diýmek.
  3. Aýna– bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aýna ýaly gaty arassa we owadan gyz’’ diýmek.
  4. Aýnabat- – bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aý ýaly nurana we süýji dilli gyz’’ diýmek.

10.Aýnagözel- – bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Aýna ýaly örän arassa, gözel gyz’’ diýmek.

 

19-njy dekabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle