TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 12-nji ýanwar

Oglan atlary:

  1. Anna- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan’’ diýmek.
  2. Annaaman- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,, Anna güni doglan çaga uzak ýaşasyn, sag-aman ömür sürsün’’ diýmek.
  3. Annabagşy- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan ogul bagşy bolsun’’ diýmek.
  4. Annabazar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan oglanyň durmuş ýoly bazar ýaly şagalaňly bolsun’’ diýmek.

5.Annabaý-bu at oglanlara  dakylýan at. Manysy,,Anna güni doglan oglan döwletli bolsun’’diýmek.

 Gyz atlary:

  1. Annameňli-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan we bedeninde meňi bolan çaga’’ diýmek.
  2. Annanabat-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan süýji dilli gyz’’ diýmek.
  3. Annanäzik- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan näzik,mylaýym gyz’’ diýmek.
  4. Annasadap-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan gymmatly gyz’’ diýmek.

10.Annasoltan– bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan çaga gyzlaryň hany, soltany, seresi bolsun’’ diýmek.

 

12-nji ýanwar ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle