TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy

 Oglan atlary:

  1. Agöýli- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Ak ýa-da bagtly öýde ýaşasyn’’ diýmek.
  2. Agyl- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Mally, döwletli bolsun’’ diýmek.
  3. Adalat- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Adalatly, adyl’’ diýmek.
  4. Adam- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Büti adamzady ýaradan Adam atanyň ady’’ ýa-da ,,Ýer, toprak’’ diýmek.
  5. Adyl- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Adyl, adalatly’’ diýmek.

 Gyz atlary:

  1. Aýlar- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aýlaryň aýy, örän owadan’’ diýmek.
  2. Aýlarhan- – bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aýlaryň hany’’ ýa-da ,,gözelleriň naýbaşysy’’ diýmek.
  3. Aýläle- – bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aý ýaly nurana, läle  ýaly gyzyl gül ýaly owadan gyz’’ diýmek.
  4. Aýmama– bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aý ýaly owadan gyz mamasy ýaly uzak ýaşasyn’’ diýmek.

10.Aýman– bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Aý ýaly owadan nurana adam ’’ diýmek.

 

Halkara uçar biletleri barada

 

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle