TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 11-nji ýanwar

Oglan atlary:

  1. Amansähet- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Sähetli gün doglan ogul sag-aman ýaşasyn’’ diýmek.
  2. Amantagan- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Sag-aman we uzak ýaşasyn, ölmesin’’ diýmek.
  3. Amanşa- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Sag-aman ömür sürsün, at-abraýly, hökmürowan bolsun’’ diýmek.
  4. Amannylla- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Alla penasynda saklasyn, aman-sag ýaşasyn’’ diýmek.
  5. Andalyp-bu at oglanlara dakylýan at. Türkmen şahyry Nurmuhammet Andalybyň edebi lakamy. Manysy,,Bilbil,hoşowaz’’diýmek.

 Gyz atlary:

  1. Annajan-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan mähriban çaga’’ diýmek.
  2. Annajahan-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan gyzyň dünýäsi giň bolsun’’ diýmek.
  3. Annajemal- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan görmegeý gyz’’ diýmek.
  4. Annajeren-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan gyz jeren ýaly bökjekläp össün, çalasyn bolsun’’ diýmek.

10.Annakeýik– bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan gyz keýik ýaly bökjekläp össün, çalasyn bolsun’’ diýmek.

 

Türkmenistan omikronyň aralaşmagyna garşy goragy güýçlendirýär

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle