TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 11-nji fewral

Oglan atlary:

  1. Aşyrgylyç- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Aşyr aýynda doglan ogul uzak ýaşasyn, ölmesin ýa-da ýiti, akylly bolsun’’ diýmek.
  2. Aşyrdöwlet- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Aşyr aýynda doglan ýigit döwletli bolsun’’ diýmek.
  3. Aşyrdurdy- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Aşyr aýynda doglan çaga dursun, uzak ýaşasyn, ölmesin’’ diýmek.
  4. Aşyrmuhammet- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Aşyr aýynda doglan şanly-şöhratly, öwgüli ogul’’ diýmek.

5.Aşyrmyrat –bu at oglanlara  dakylýan at. Manysy,,Aşyr aýynda doglan şanly-şöhratly ogul myrat-maksadyna ýetsin’’diýmek.

Gyz atlary:

6.Dürdäne – bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,, Dürüň dänesi ýaly gymmatly, tapylgysyz gyz‘’diýmek.

  1. Dürjan-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,, Gymmatly we mähriban gyz‘’diýmek.

8.Dürjahan –bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,, Dürýaly gyzyň jahany giň, asmany dury bolsun‘’diýmek.

9.Dürjemal –bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Dür ýaly gymmatly we görmegeý ggyz’’ diýmek.

  1. Dürzada– bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,, Dürden doglan gymmatly gyz’’ diýmek.

Denzel Waşingtonyň “Oskar” rekordy

 

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle