TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy

 Oglan atlary:

  1. Agahan- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Agalarynyň hany’’ diýmek.
  2. Agaýusup- bu at oglanlara dakylýan at. ,,Ýusup’’ sözüniň manysy ,,Köpelen’’ diýmek.
  3. Agaýar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,, Indiki doguljak çagalara ýar bolsun’’ diýmek.
  4. Agerke- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Bagtly ogul erkana össün’’ diýmek.
  5. Agzam- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Iň beýik görnükli’’ diýmek.

 Gyz atlary:

  1. Aýjyk– bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aý ýaly nurana eýjejik gyz’’ diýmek.
  2. Aýzada- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aýyň perzendi’’ diýmek.
  3. Aýkümüş- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aý ýaly nurana kümüş ýaly gymmatly gyz’’ diýmek.
  4. Aýla- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aý dolup baranda doglan gyz’’ diýmek.

10.Aýlak- bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Aý doluşanda doglan çaga’’ ýa-da ,,Kellesi tutuş däl-de töwerekleýin saçly doglan çaga’’ diýmek.

 

17-nji dekabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

 

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle