TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 10-njy fewral

Oglan atlary:

  1. Aşyrbaý- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Aşyr aýynda doglan döwletli ogul’’ diýmek.
  2. Aşyrberdi- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Aşyr aýynda berlen ogul’’ diýmek.
  3. Aşyrweli- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Aşyr aýynda doglan ogul bilimli, weli bolsun’’ diýmek.
  4. Aşyrgeldi- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Aşyr aýynda gelen ogul’’ diýmek.

5.Aşyrguly –bu at oglanlara  dakylýan at. Manysy,,Aşyr aýynda doglan ogul’’diýmek.

Gyz atlary:

6.Dilraba – bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,, Kalbyňy eýeleýji‘’diýmek.

  1. Dünýä-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Dünýäsi giň, asmany dury bolsun ‘’diýmek.

8.Dünýägözel –bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,, Gözel gyzyň dünýäsi giň bolsun‘’diýmek.

  1. Dünýägül-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Dünýäsi gül ýaly bolsun’’ diýmek.

10.Dünýänur – bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,, Görmegeý akylly bolsun, dünýä nur saçsyn’’ diýmek.

Ysraýylyň syýahatçylyk ministri bilen telefon söhbetdeşligi

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle