TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 9-njy ýanwar

Oglan atlary:

  1. Amannazar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Ogul sag-aman dünýä indi’’ diýmek.
  2. Amannepes- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Allanyň nepesi bilen doglan çaga sag-aman ömür sürsün’’ diýmek.
  3. Amannur- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Nurana çaga sag-aman ýaşasyn’’ diýmek.
  4. Amannyýaz- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Dilenip alnan çaga sag-aman we uzak ýaşasyn, ölmesin’’ diýmek.
  5. Amanoraz-bu at oglanlara dakylýan at. Manysy,,Sag-aman ýaşasyn we bagtly bolsun’’ diýmek.

 Gyz atlary:

  1. Amansoltan-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Sag-aman ömür sürsün, gyzlaryň hany seresi bolsun’’ diýmek.
  2. Amantäç-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Bedeninde täji bolan gyz sag-aman ýaşasyn’’ diýmek.
  3. Amanşeker- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Sag-aman ýaşasyn’’ diýmek.
  4. Amanşirin-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Sag-aman ýaşasyn we şirin dilli bolsun’’ diýmek.

10.Andagül– bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy Annagül ady bilen meňzeş.

 

 

Türkmenistanyň wekiliýeti Eýranda saparda bolar

 

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle