TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 08-nji ýanwar

Oglan atlary:

  1. Amanlyk- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Sag-amanlyk, salamatlyk bilen ýaşasyn’’ diýmek.
  2. Amanmeňli- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Bedeninde meňi bolan çaga sag-aman uzak ýaşasyn’’ diýmek.
  3. Amanmeret- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Meret aýynda doglan ogul sag-aman uzak ýaşasyn’’ diýmek.
  4. Amanmuhammet- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Öwgüli ogul aman ýaşasyn’’ diýmek.
  5. Amanmyrat-bu at oglanlara dakylýan at. Manysy,,Sag-aman ýaşap, myrat-maksadyna ýetsin’’ diýmek.

 Gyz atlary:

  1. Amandursun-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Sag-aman ýaşasyn’’ diýmek.
  2. Amanjahan-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aman ýaşasyn, dünýäsi giň bolsun’’ diýmek.
  3. Amanjemal- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Görmegeý gyz aman-sag ýaşasyn’’ diýmek.
  4. Amankeýik-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aman –sag uzak ömür sürsün, keýik ýaly bökjekläp ýörsün’’ diýmek.

10.Amanmeňli– bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Bedeninde meňi bolan çaga sag-aman uzak ýaşasyn’’ diýmek.

 

8-nji ýanwar ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle