TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 07-nji fewral

Oglan atlary:

  1. Ahmedaly- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Alynyň şöhratly, öwgüli kişisi’’ diýmek.
  2. Ahmedylla- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Allanyň şöhratly, öwgüli, kişisi’’ diýmek.
  3. Ahmet- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Iňňän şöhratly,öwgüli’’ diýmek.
  4. Ahmetguly- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Şanly –şöhratlynyň guly’’ diýmek.
  5. Ahmetnazar-bu at oglanlara dakylýan at. Manysy,,Şanly-şöhratlynyň nazary bilen doglan ogul’’diýmek.

Gyz atlary:

  1. Çemen- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Gülli otlar gögerýän ýer ‘’diýmek.

7.Danagül –bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Akylly we görmegeý gyz ‘’diýmek.

  1. Datly-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,, Süýji dilli bolsun‘’diýmek.
  2. Desse-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Bir desse gül, çemen’’ diýmek.

10.Dessegül – bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,, Gülüň dessesi, çemen ýaly owadan gyz’’ diýmek.

Ýaprak sarmasy

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle