TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 06-njy ýanwar

Oglan atlary:

  1. Amanbaý- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Aman sag uzak ýaşasyn we döwletli bolsun’’ diýmek.
  2. Amanbeg- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Aman sag we abraýly ýaşasyn’’ diýmek.
  3. Amanberdi- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Çaga sag-aman dünýä indi’’ diýmek.
  4. Amanweli- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Sag-aman uzak ýaşasyn we akylly ogul bolsun’’ diýmek.
  5. Amangeldi-bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Sag-aman dünýä indi’’ diýmek.

 Gyz atlary:

  1. Altynbike-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Altyn ýaly gymmatly we hormatly gyz’’ diýmek.
  2. Altyngözel-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Altyn ýaly gymmatly we gözel gyz’’ diýmek.
  3. Altyngül- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,, Altyn ýaly gymmatly we görmegeý gyz’’ diýmek.
  4. Altynjemal-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Altyn ýaly gymmatly we süýji dilli, ýakymly gyz’’ diýmek.

10.Altyntäç– bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Başymyzyň altyn täji’’ diýmek.

 

“S7”: Türkmenabat-Moskwa uçar gatnawy barada

 

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle