TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 05-nji ýanwar

Oglan atlary:

  1. Alyhan- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Belent derejeli we hökmürowan ogul’’ diýmek.
  2. Alyşir- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Ýolbars, şir’’ diýmek.
  3. Alyýar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Aly ýar bolsun, Aly penasynda saklasyn, uzak ýaşasyn’’ diýmek.
  4. Aman- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Sag esen,dynç, aman’’ ýa-da ,,Çaganyň başy aman bolsun, uzak ýaşasyn’’ diýmek.
  5. Amanaly-bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Alynyň ady dakylan ogul sag-aman uzak ýaşasyn’’ diýmek.

 Gyz atlary:

  1. Almagül-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Almanyň güli ýaly owadan gyz’’ diýmek.
  2. Almahan-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Süýji dilli we gyzlaryň hany, seresi’’ diýmek.
  3. Altyn- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,, Gyzyl ýaly owadan gymmat baha gyz’’ diýmek.
  4. Altynaý-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Altyn ýaly gymmatly, aý ýaly nurana gyz’’ diýmek.

10.Altynbibi– bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Altyn ýaly gymmatly we hormatly gyz’’ diýmek.

 

5-nji ýanwar ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle