TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 04-nji ýanwar

Oglan atlary:

  1. Aly- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Belent derejeli, ýokary’’ diýmek.
  2. Alybaý- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Alynyň ady dakylan ogul döwletlibolsun’’ diýmek.
  3. Alybeg- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Alynyň ady dakylan abraýly, beg ogul’’ diýmek.
  4. Alyguly- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Alynyň guly’’ diýmek.
  5. Alym-bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Ylymly, sowatly, bilimli,akylly, alym’’ diýmek.

 Gyz atlary:

  1. Aksoltan-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Bagtly gyz gyzlaryň soltany, seresi bolsun’’ diýmek.
  2. Aksona-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Bagtly ýa-da sona ýaly owadan gyz’’ diýmek.
  3. Aktäç- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,, Bagtly gyz başynyň täji bolsun’’ diýmek.
  4. Aky-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Jomart, sahy, sahawatly, açyk göwünli, asylly’’ diýmek.

10.Almagözel– bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Süýji dilli gözel gyz’’ diýmek.

4-nji ýanwar ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle