TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 04-nji fewral

Oglan atlary:

  1. Ataoraz- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Bagtly ata bolsun’’ diýmek.
  2. Ataöwez- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Atasynyň öwezine gelen ogul’’ diýmek.
  3. Ataseýit- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Bagtly ata bolsun’’ diýmek.
  4. Atahan- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Abraýly ata bolsun’’ diýmek.
  5. Ataş-bu at oglanlara dakylýan at. Manysy,,Ot ýaly, ýiti ogul bolsun’’diýmek.

Gyz atlary:

6.Bibihajat – bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,, Belent derejeli we gerekli gyz‘’diýmek.

7.Bibihal –bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,, Belent derejeli we hally gyz‘’diýmek.

8.Bibişeker –bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Belent derejeli we süýji dilli gyz ‘’diýmek.

  1. Bibiäşe-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Belent derejeli gyz uzak ýaşasyn ’’ diýmek.

10.Bike – bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,, Hormatly, atly abraýly, belent, derejeli gyz’’ diýmek.

Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasy geçiriler

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle