TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 03-nji fewral

Oglan atlary:

  1. Atamyrat- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Atasynyň maksat-myrady, arzuwy’’ diýmek.
  2. Atamyş- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,At gazanan , adygan meşhur’’ diýmek.
  3. Atan- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Düýäniň bir görnüşi, iş maly’’ diýmek.
  4. Atanurly- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Atasynyň ady dakylan, nurana çaga’’ diýmek.
  5. Atanyýaz-bu at oglanlara dakylýan at. Manysy,,Dilenip alnan ogul ata bolsun’’diýmek.

Gyz atlary:

6.Bibisona – bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Belent derejeli owadan gyz ‘’diýmek.

7.Bibisuraý –bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,, Belent derejeli ýakymly gyz‘’diýmek.

8.Bibitagan –bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Belent derejeli gyz ölmesin, uzak ýaşasyn ‘’diýmek.

  1. Bibitäç-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,, Bedeninde täji bolan belent derejeli gyz’’ diýmek.

10.Bibihajar – bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Syýahatçy, jahankeşde ’’ diýmek.

 

Hormatly Prezidentimiz Pekindäki Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşar

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle