TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 01-nji ýanwar

Oglan atlary:

  1. Allanazar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Allanyň nazar eden çagasy’’ diýmek.
  2. Allanepes- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Allanyň nepesi’’ diýmek.
  3. Allanur- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Allanyň nury bilen doglan çaga’’ diýmek.
  4. Allahan- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Alla tarapyndan berlen han ogul’’ diýmek.
  5. Allaşükür-bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Ogul beren üçin Allaga şükür, kanagatlandyk’’ diýmek.

 Gyz atlary:

  1. Akgyz-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Bagtly, päkize, ilkinji, owadan gyz’’ diýmek.
  2. Akjagül-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Bagtly, owadan, päkize gyzjagaz’’ diýmek.
  3. Akjahan- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,, Bagtly we jahan ýaly giň bolsun’’ diýmek.
  4. Akjemal-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Bagtly we görmegeý gyz’’ diýmek.

10.Akjeren– bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Bagtly we jeren ýaly owadan, çalasyn gyz’’ diýmek.

 

Türkmenistan uly şowhun bilen Täze ýyla gadam basdy

 

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle