TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Açyk kosmosda ilkinji emeli öndürilen et

Kosmos stansiýanyň içinde öndürilen et ýere gondy. Bu önümçilik bilen meşgullanýan kompaniýa 2025-nji ýyla çenli bu ugurda degişli işleri geçirmekçi bolýar.

2019-njy ýylyň sentýabr aýynda iýmit tehnologiýasynyň başyny başlan “Aleph Farms” kompaniýasy Halkara kosmos stansiyasynyň Russiýa Federasiýasyna degişli bolan bölüminde, 3D Printer kiçi-möçberde bolan haýwanyň dokumasyny ýygnaýar. Onümçilik usuly hökmünde sygryň bedeniniň içindäki tebigy regeneratiw/ dikeldiji häsiýetleri/alamatlary bilen myşsa/beden etiniň dokumalary ulanyldy. Bütin sygyr ösdürip ýetişdirilmegine derek, onuň öýjüklerini/kletka çöplemek, hem-de olary gözegçilik ýagdaýda/şertde köpeltmek mümkindir.

Bu tejribe biziň planetamyzyň çäginiň daşynda öndürilen et bolman, eýsem bu tejribe haçan-da çeşmeleriň adatdan daşary ýagdaýda ýetmezçilik edende hem ulanylyp boljakdygyny görkezýär.

Maýsa Akmyradowa, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň Bilimi dolandyrmak ugry boýunça magistranty.

Ýene-de okaň

Türkmen milli mirasynyň belent sarpasy

“Täze eýýamyň üme dessury” atly döredijilik festiwalynyň döwlet tapgyry geçirildi

Nebitgaz pudagynda türkmen-koreý hyzmatdaşlygy

Ata Watan Eserleri

Teswirle