“Açyk gapylar”: Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty 2022-nji ýylyň 22-nji aprelinde we 13-nji maýynda sagat 15:00-da geçiriljek «Açyk gapylar» günlerine çagyrýar. «Mugallymlar gazetiniň» habar bermegine görä, «Açyk gapylar» günlerine 2022-2023-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýän orta we hünär okuw mekdepleriniň okuwçylary, harby bölümleriň esgerleri, edara-kärhanalarda işleýän ýaşlar gatnaşyp … Continue reading “Açyk gapylar”: Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty