TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

“Açyk gapylar”: Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy 2022-nji ýylyň 5-nji maýynda sagat 10:00-da ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýän orta mekdepleriň okuwçylaryny, esgerleri we şekillendiriş sungaty bilen gyzyklanýan ýaşlary akademiýa bilen ýakyndan tanyşdyrmak üçin «AÇYK GAPYLAR» gününi geçirýär .

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Alyşir Nowaýy köçesiniň (2022) 90-njy jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 92-56-41, 92-25-08.

 

«Açyk gapylar»: Türkmen döwlet medeniýet we sungat mekdebi

Ýene-de okaň

Talyplyga dalaşgärler harby gulluga çagyryş möhletini wagtlaýyn yza süýşürip bilýär

Amerikanyň sözlügi 2022-nji ýylyň sözüni saýlady

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” bäsleşigine badalga berildi

Ata Watan Eserleri

Teswirle