“Açyk gapylar”: Türkmen döwlet medeniýet instituty

Türkmen döwlet medeniýet instituty 2022-nji ýylyň 11-nji maýynda sagat 15:00-da «AÇYK GAPYLAR» gününi geçirýär . «Açyk gapylar» gününde medeniýetiň we sungatyň dürli ugurlary bilen gyzyklanýan ýaşlar, mekdep uçurymlary hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda ylmy, bilimi ösdürmek babatdaky özgertmeleriniň institutda durmuşa geçirilişi, öwredilýän hünärler, döredijilik aýratynlyklary, milli sungatyň, medeni mirasymyzyň çuňňur öwredilişi we talyplaryň … Continue reading “Açyk gapylar”: Türkmen döwlet medeniýet instituty