TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

“Açyk gapylar”: Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty 2022-2023-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary şu ýylyň 27-nji aprelinde we 4-nji maýynda sagat 14:00-da geçiriljek «AÇYK GAPYLAR» gününe çagyrýar.

Şol günlerde ýaşlara institutda okuwlaryň guralyşy, terjimeçilik işi, öwredilýän diller, geçirilýän medeni-köpçülik çäreleri hem-de okamak isleýän ýaşlara bildirilýän talaplar, talyplaryň ýaşaýyş-durmuş şertleri, hukuklary we borçlary barada giňişleýin maglumat berler.

Institutyň salgysy: Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 36-84-08, 36-87-41.

 

 

“Açyk gapylar”: Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda italýan dili öwredilýär

Ahal welaýat mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi gurlar

Türkmenistanyň wekiliýeti “Bilimi özgertmek boýunça sammite” gatnaşýar

Teswirle