TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

“Açyk gapylar”: Döwlet energetika instituty

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty 2022-2023-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýän gutardyş synp okuwçylaryny, şeýle hem esgerleri, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlary şu ýylyň 23-nji aprelinde we 14-nji maýynda sagat 15:00-da «AÇYK GAPYLAR» gününe çagyrýar.

Bu günler ýaşlar ýokary okuw mekdebinde alnyp barylýan okuw-usulyýet, ylmy-barlag, terbiýeçilik, medeni-köpçülik işleri hem-de okamak, dynç almak sport bilen meşgullanmak üçin döredilen şertler, şeýle hem institutda taýýarlanýan hünärler we taýýarlyk ugurlary bilen giňişleýin tanyşdyrylar.

Olar institut baradaky maglumatlar bilen www.tdei.edu.tm web saýty arkaly-da tanşyp bilerler.

Institutyň salgysy: Mary şäheriniň Baýram han köçesiniň 62-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 800522-5-75-10, 800522-5-75-17.

 

 

Amerikanyň Birleşen Ştatlary : Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri 2022

Ýene-de okaň

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” bäsleşigine badalga berildi

Ata Watan Eserleri

Dekabr aýynda halkara internet olimpiadalary geçiriler

Türkmen himiýaçy talyplarynyň üstünligi

Teswirle