Abu-Dabi Emirligine syýahat etmäge rugsat berlen ýurtlar

Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi Emirligine karantin çäreleri görülmesiz syýahat etmäge mümkinçilik alan ýurtlaryň sanawy taýýarlandy. Bu barada Abu-Dabiniň Medeniýet we Syýahatçylyk departamenti habar berýär.

BAE-niň Türkmenistandaky ilçihanasynyň habar bermegine görä, Abu-Dabi Emirligine karantin çäreleri görülmesiz göni syýahat etmäge rugsat berlen ýurtlaryň ýaşyl sanawy düzüldi.

Bu ýurtlar:Albaniýa, Kolumbiýa, lordaniýa, San-Marino, Ermenistan, Komorlar, Gazagystan, Saud Arabystany, Awstriýa, Horwatiýa, Kuweýt, Serbiýa, Awstraliýa, Kipr, Gyrgyzystan, Seýşel adalary, Azerbaýjan, Çehiýa, Lihtenşteýn, Singapur, Bahreýn, Daniýa, Lýuksemburg, Slowakiýa, Belarus, Ekwador, Maldiw adalary, Sloweniýa, Belgiya, Estoniýa, Malta, Günorta Koreýa, Beliz, Finlýandiýa, Mawrikiý, Ispaniýa, Butan, Fransiýa, Moldowa, Şwesiýa, Boliwiýa, Grüžiýa, Monako, Şweýsariýa, Bosniýa we Gersegowina, Germaniýa, Çernogoriýa, Braziliýa, Gresiýa, Marokko, Täjigistan, Bruneý, Gonkong, Taýland, Bolgariýa, Wengriýa, Täze Zelandiýa, Tunis, Birma, Islandiýa, Norwegiýa, Türkmenistan, Burundi, lndoneziýa, Oman, Ukraina, Kanada, Irlandiýa, Polşa, Angliya, Ysraýyl, Portugaliýa, ABŞ, Hytaý, Katar, Özbegistan, Ýaponiýa, Russiýa.

Syýahatçylar Abu-Dabi uçmazdan ozal 48 sagat öň koronawirus ýokanjynyň test barlagyndan geçmeli we negatiw netijenama eýe bolmaly. Şeýle hem Abu-Dabiniň halkara howa menzilinde PSR barlagyndan geçer. Sanjym edilen ýolagçylar “Ýaşyl sanawa” görä, Abu-Dabi şäherine barandan soňra 6-njy gün gaýtadan PSR barlagyndna geçer (Abu-Dabi şäherine barlan gün 1-nji gün hasaplanýar).

Sanjym bolmadyk syýahatçylar bolsa 6-njy hem-de 9-njy günlerde PSR barlagyndan geçerler.

Türkmen-eýran serhedi açylýar

ÝENE-DE OKAŇ

8-nji Hytaý-Merkezi Aziýa hyzmatdaşlyk forumy geçirildi. 2021-nji ýylda Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda özara peýdaly söwda gatnaşyklarynyň täsiri bilen birlikde ykdysady gatnaşyklary we has ýaşyl ösüş strategiýalaryny diwersifikasiýa etmek üçin özara hyzmatdaşlyk gatnaşyklary maslahatlaşyldy. Hytaý metbugatynda bellenilip geçilişi ýaly, Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky söwda gatnaşyklary soňky 20 ýylda yzygiderli ösýär. Diňe 2020-nji ýylda Hytaýdan Merkezi Aziýanyň bäş...
Türkmenistandan ýokary derejeli wekiliýetiň Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi boýunça (COP26) halkara maslahatyna gatnaşmaga taýýarlyk görýär. Bu barada BMG-niň Ösüş Maksatnamasy bilen Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy tarapyndan gurnalan onlaýn duşuşykda bellenilip geçildi. Bu barada BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň web sahypasynda bellenilip geçilýär. Türkmenistan Hökümetiniň daşky gurşaw we howany goramak taslamalaryny durmuşa geçirmek ugrundaky tagallalaryny goldamak babatda geçirilen onlaýn duşuşykda...
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” türk kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjagy kabul etdi. Türkmenistanda işleýän 12 ýylynda “Rönesans Holdinge” birnäçe möhüm düzümleýin desgalaryň gurluşygy ynanyldy. Şol desgalaryň hatarynda ýapon hyzmatdaşlar bilen bilelikde durmuşa geçirilen “Marykarbamid” zawodynyň, Ahal welaýatynda tebigy gazdan sintetiki benzin öndürýän zawodyň, Çärjew etrabyndaky sebitde deňi-taýy bolmadyk elektrik stansiýasynyň taslamalary bar. Nygtalyşy ýaly, kompaniýa rowaçlyk we gülläp...
UEFA-nyň Çempionlar Ligasynyö 3-nji tapgyrynyň duşuşyklary uly hasaply netijeler bilen tamamlandy. "Real", "Mançester Siti", "Sporting" hem-de "Aýaks" toparlary garşydaşlaryny uly hasap bilen ýeňmegi başardy. Bu tapgyryň esasy duşuşyklarynyň biri Ispaniýada oýnaldy. Ispaniýanyň "Atletiko Madrid" topary bilen Angliýanyň "Liwerpul" toparynyň arasyndaky duşuşyk örän çekeleşikli boldy. Nitejede, "Liwerpul" topary Mohammed Salahyň 2, Nabi Keitanyň 1 goly bilen garşydaşyny 3:2 hasabynda ýeňdi. "Atletiko...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Ykballara täsir...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
888FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar