ABŞ-nyň ilçihanasynda täze iş mümkinçiligi

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy täze iş orny barada maglumat berýär. Bu barada ilçihananyň jemgyýetçilik torunda habar berilýär. Şoňa laýyklykda, ilçihana garawul orny üçin işgär gözleýär. Bu iş orny üçin ähli gyzyklanýanlar ýüz tutup bilerler. Boş iş orny üçin ýüz tutmanyň ahyrky möhleti 2021-nji ýylyň 4-nji iýunydyr. Bu barada has giňişleýin maglumat … Continue reading ABŞ-nyň ilçihanasynda täze iş mümkinçiligi