TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

ABŞ-nyň Getti muzeýiniň wekilleriniň Türkmenistana sapary

ABŞ-nyň Los-Anželes şäherindäki Žan Pol Getti muzeýiniň  wekilleri Türkmenistanda saparda bolýar. ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň habar bermegine görä, ABŞ-nyň muzeýi bilen Türkmenistanyň Döwlet muzeýi bilen gadymy Merwde tapylan Buddanyň heýkelini rejelemek işi boýunça hyzmatdaşlyk alnyp barylýar.

Amerikan muzeýiniň wekilleri 22-28-nji ýanwar aralygynda ýurdumyzda saparda bolýarlar. Ol saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Döwlet muzeýinde geçirilen tanyşdyrylyş çäresine gatnaşdy. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň habarçysynyň hem gatnaşan çäräsine ýurdumyzyň muzeýleriniň işgärleri, şeýle hem taryhçy alymlar we beýleki myhmanlar gatnaşdy.

ABŞ-nyň Getti muzeýiniň wekilleri Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky ilçihanasy tarapyndan «Medeni mirasy gorap saklamak baradaky llçiniň gaznasy» atly maksatnamanyň 30-njy taslamasynyň çäklerinde birnäçe gezek ýurdumyzda saparda bolarlar.

ABŞ-dan gelen hünärmenler Sýuzanna Gensike, Fabio Kolombo we Žuzeppe Salemi bu ýadygärlik boýunça maglumat bererler we ony rejelemek babatda usullary boýunça çykyş etdiler.

Şeýle hem amerikaly hünärmenler Medeniýet institutynyň talyplary bilen duşuşyp, olar bilen taryhy ýadygärlikleri rejelemek boýunça pikri alşarlar.

 

 

Ýene-de okaň

­­­Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 3-5-nji fewral aralygy

Uzynlygy 70 metre barabar bolan tako tagamynyň rekordy

«Galkynyş» topary Monte-Karlodaky halkara festiwala çagyryldy

Ata Watan Eserleri

Teswirle