TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

ABŞ-ly dizaýner hytaý firmasyny ogurlykda günäkärledi

Amerikaly lybas dizaýneri arzan egin-eşikleriň öndürijisi «Shein» hytaý firmasyny öz dizaýnlaryny köpçülikleýin ogurlamakda günäkärledi.

Nýu-Ýorkly Beýli Prado bir hatar ýazgylary ýerleşdirdi, ol Sheiniň üç ýylyň dowamynda öz brendi üçin döreden 45 sany dizaýnyny göçürendigini aýtdy.

Ol: «Näme üçin «Shein» meniň eşiklerimi, meniň barlygymy bilmeýän millionlarça hyrydarlara satýar?» diýip,gaharlandy. Dizaýneriň sözlerine görä, Hytaý dükanynyň web sahypasynda ol öz önümlerine meňzeş penjekleri we köýnekleri görüpdir.

«Sheinde» 20 dollardan arzan bahada satylýan önümleriň köpüsi 150 dollardan 300 dollara çenli üýtgeýär, çünki  Pradonyň ähli önümleri elde işlenendir.

Olimpiýa çempiony kömek eden meýletinçini unutmady

 

 

 

Ýene-de okaň

Çoganly ýaşaýyş toplumynda seýilgäh gurmak boýunça bäsleşik

Halkara Nowruz güni mynasybetli täze awtobus ugry ýola goýuldy

«Türkmenbaşy-Garabogaz-Gazagystan serhedi» boýunça bäsleşik

Teswirle