TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

ABŞ-da işçi güýjüniň ýetmezçiligi duýulýar

ABŞ-da täze boş iş orunlarynyň sany iýun aýynda rekord derejä ýetdi ―ýurduň taryhynda görlüp-eşidilmedik işçi güýjüniň ýetmezçiligi hasaba alyndy.

Ýurduň Zähmet ministrliginiň maglumatlaryna görä, iýun aýynyň ahyryna gelip, boş iş orunlarynyň sany 590 müňe köpelip, 10 million  bir ýüz müňe ýetdi.

BBS-niň berýän habaryna görä, bu görkeziji maý aýynda 9,5 million bolup, iýun aýynda ykdysatçylaryň maglumatlaryndan hasam ýokarlandy.

Habarda: “Ykdysadyýetiň dikelmegi bilen häzirde zähmet bazarynda maglumat ýygnamak we myhmanhana biznesi ugurlarynda  täze işgär gözlemek işjeňleşýär” diýilýär.

Türkmenistanyň Prezidenti ŞHG-niň sammitine çakylyk aldy

 

 

 

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Amerikan işewürleri bilen duşuşyk

Teswirle