TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

ABŞ-da «Apple» dükanlary maý aýyna çenli ýapyldy

Häzirki wagtda ABŞ-da ýerleşýän «Apple» dükanlary dünýädäki käbir meseleleri göz öňüne tutup, maý aýynyň başyna çenli ýapyldy. Olaryň barybir häzirki wagtda söwda ýagdaýy peseldi. Bu hadysa öň Hytaýda hem gaýtalanypdy. Emma «Apple» kompaniýasynyň Hytaýdaky dükanlary 27-nji martda doly derejede gaýtadan açyldy. Alyjylar kompaniýanyň önümleri hakynda täzelikleri olaryň resmi saýtynda tanşyp bilerler. «Apple» dükanlarynyň ýapylmagy alyjylar bilen bir hatarda kompaniýada zähmet çekýän hünärmenleriniň saglygy üçin zerurdyr.

Ýene-de okaň

Türkmenistan we Sankt-Peterburg söwda öýlerini açmakçy

“KamAZ”-yň täze hyzmat ediş merkezleri açyldy

Gümrük ulgamynda türkmen-rus hyzmatdaşlygy

Teswirle