TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Abdala iň güýçlüsi bolup biler

Kliniki synaglaryň üçünji tapgyrynda Kubanyň koronowirus pandemiýasyna garşy işläp taýýarlan Abdala waksinasynyň keseliň agyr görnüşlerini hem 100 göterim bejerip, ölüm töwekgelçiligini aradan aýryp bilýändigi ýüze çykaryldy diýip, TASS «Prensa Latina» neşirine salgylanyp habar berýär.

«Koronowirusa garşy Abdala waksinasynyň kliniki synaglarynyň üçünji tapgyry iňňän gowy netijeleri berdi» diýip, agentlik waksinany işläp taýýarlan Genetiki inženerçilik we biotehnologiýa merkeziniň müdiri Marta Aýalanyň aýdanlaryna salgylanýar.

BSGG tarapyndan ulanylmaga doly rugsat berlensoň, ilkinji tapgyrynda Abdala 300 müň adama urlar.

Türkiýäniň uniwersitetleriniň wirtual sergisi

 

 

 

Ýene-de okaň

«Belawiýa» awiakompaniýasy Türkmenistana uçar gatnawlaryny artdyrdy

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

Daşoguzda täze saglyk öýi açyldy

Teswirle