DÜNÝÄ

“Suratkeş” 120 000 dollarlyk banany iýipdir

Üç  gün mundan ozal www.atavatan-turkmenistan.com saýtynda  paýlaşan habarymyzdaky bahasy 120 000 dollara satylan meşhur banany suratçy David Datuna iýäýipdir. Geçen Şenbede Art Basel Miami Beach sergisinde  meşhur banany tomaşaçylaryň öňünde diwardan alyp iýen suratkeş banany iýeninden soňra  “Hungry Artist” (Aç Suratkeş) ady bilen tanalýar. Aç suratkeş öziniň instagram sahypasynda ol sungat eseriniň süýji bolandygyny aýdýar. Maurizio Katellan Fransiýaly Artnet bilen bolan gürrüňinde şeýle diýdi: ”Men bu işi dynmak üçin 1 ýylymy sarp etdim.” Emma Aç suratkeş 1 ýyllyk eseri iýmek üçin näçe wagtyny sarp etdika…?

Ýene-de okaň

Teýlor Swift – ýylyň “adamy” saýlandy

Türkmen-awstriýa hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy

Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň duşuşygy Türkmenistanda geçiriler

Putin Saud Arabystanyda we BAE-de saparda bolar

Türkmenistanyň ilçisi Gyrgyzystanyň Prezidentine ynanç hatyny gowşurdy

Aşgabatda türkmen-rus 2-nji işewürler forumy geçiriler

Ata Watan Eserleri