TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

9-njy çempionlygyny yglan etdi

Täjigistanyň futbol çempionatynyň 16-njy tapgyrynda “Halton-Istiklol” toparlary duşuşdylar. Duşuşyk deňme-deň 1:1 hasaby bilen tamamlandy. Şeýlelik bilen Duşanbe şäheriniň “Istiklol” topary, ikinji orundan 12 utuk ara tapawudy bilen we ýokary liganyň tamamlanmagyna ýene-de üç tapgyr galandygyna garamazdan, futbol çempionatynyň ýeňijisi diýip yglan edildi.

Bu “Istiklol” toparynyň taryhynda dokuzynjy çempionlygy boldy. Mundan öň topar 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 we 2019-njy ýyllarda ýeňiji bolmagy başardy diýlip, Täjigistanyň futbol federasiýasynyň resmi saýtynda bellenilip geçilýär.

Ýerinde gelende aýtsak, ildeşimiz Wahit Orazsähedow hem bu topar bilen özüniň çempionlygyny yglan etdi.

Häzirki wagtda Täjigistan futbol çempionatynyň iň köp gol geçiren oýunçylary:

Manuçehr Jalilow – 13 gol (“Istiklol”topary).

Alişer Jalilow – 12 gol (“Istiklol” topary).

Ilhom Barotow – 12 gol (“Istarawşan” topary).

 

Foto Habarlar Sahypamyz

Ýurdumyzyň gözel künjegine degişli fotosuratlary bu sahypadan tapyp bilersiňiz!

 

Ýene-de okaň

Dünýä çempionatynda ilkinji gezek zenan emin eminlik etdi

Katar-2022: Ýaponiýa pleý-off tapgyrynda, Germaniýa öýüne dolandy

Katar-2022: Messili Argentina 1/8 finala çykdy

Teswirle