TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

83 ýaşynda ýekelikde Ýuwaş ummany ýüzüp geçdi

Ýaponiýaly deňiz syýahatçysy Keniçi Hori ýekelikde Ýuwaş ummany ýüzüp geçen dünýäniň ilkinji garry adamy boldy.

6 metrlik “Suntory Mermaid III” ýahtasynda 83 ýaşyndaky ýapon raýaty durman deňiz syýahatyny amala aşyrdy. Ol bu syýahatyna 27-nji martda San-Fransiskodan başlap, Ýaponiýanyň günbataryndaky Kin kanalyna baryp ýetdi.

Ol 69 günde takmynan 8500 kilometr menzil aşdy. Keniçi Hori üçin bu uzak aralyga ýekelikde ilkinji ýüzüşi däl.

Ol 1962-nji ýylda ilkinji hiç ýerde saklanman, uzak aralygyna ýüzüşini üstünlikli tamamlady. Şonda ol Ýuwaş ummany boýunça Ýaponiýadan San-Fransisko tarap ýüzüşini amala aşyrdy. 60 ýyldan soňra ol tersine ýüzüşi ýerine ýetirdi.

 

Bäsleşik: ýaşaýyş jaýyny gurmak

Ýene-de okaň

Ermenistanda Türkmenistanyň Medeniýet günleri tamamlandy

Türkmenistanda türki döwletleriň medeniýet hepdeligi geçiriler

Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 3-4-nji iýun aralygy

Teswirle