8 ýyldan soňra dünýä çempionatyna gatnaşýar

Futbol boýunça dünýä çempionatyna gatnaşmak üçin geçirilýän Ýewropa yklymy babatda saýlama tapgyryň duşuşyklary tamamlandy. Şonuň netijesinde, Lui Wan Galyň ýolbaşçylygyndaky Niderlandlar Patyşalygy bo çempionatyna gatnaşmak hukugyna eýe boldy. Şeýlelikde, Ýewropa yklymyndan dünýä çempionatyna gatnaşjak 10 ýygyndy şeýle:Bu ýygyndylar öz toparçasynda birinji orny eýelediler. Olar  – Serbiýa, Ispaniýa, Şweýsariýa, Fransiýa, Belgiýa, … Continue reading 8 ýyldan soňra dünýä çempionatyna gatnaşýar