JEMGYÝET

8-nji mart mynasybetli baýrakly konsert

Ýurdumyzyñ meşhur medeni dynç-alyş merkezleriniñ biri hasaplanylýan “Hezzet” medeni dynç-alyş merkezinde 8-nji martda Halkara zenanlar güni mynasybetli konsert geçiriler. Aýdym-saz muşdaklaryna bu konsertde gymmat bahaly baýraklar garaşýar.

Bu medeni çäre 8-nji martda sagat 18:00-da başlar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniñ Oguzhan köçesiniñ 5/7 jaýy “Hezzet” restorany.

Habarlaşmak üçin: 49-80-02; 49-80-09; 50-20-11.

Ýene-de okaň

Türkmen wekiliýeti ÝUNESKO-nyň işleri barada Milli toparlaryň mejilisine gatnaşdy

Mazenderan welaýatynyň Türkmenistana eskporty artdy

Igor Runow: Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag başlangyçlary möhümdir

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy