8-nji iýuldaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 8-nji iýulda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. “Türkmenistan” gazetinde çap edildi.  Aş­ga­bat­da: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +29… +31° maýyl, gündizine +38… … Continue reading 8-nji iýuldaky howa maglumaty