MEDENIÝET

78-nji «Altyn globus» baýraklary gowşuryldy

Kino we teleýaýlym taslamalaryna gowşurylýan «Altyn globus» baýragy 78-nji gezek eýelerine gowuşdy.

Golliwudyň Daşary ýurt metbugat birleşigi (HFPA) tarapyndan geçirilýän dabarada dört ugur boýunça baýraga mynasyp bolan «The Crown» filmi gijäniň dowamynda ünsi esasy özüne çeken eser boldy.

Şeýle hem «Borat Subsequent Moviefilm» we «Nomadland» filmleri iki ugur boýunça baýrak gazandy. Alty ugurda dalaşgär görkezilen Dewid Finçeriň «Mank» atly filmi bolsa ýekeje baýraga-da mynasyp bolmady.

Pandemiýa sebäpli Nýu-Ýorkda we Los-Anželesde Tina Feý we Emi Pohler tarapyndan alnyp barlan dabara diňe çäkli mukdarda saglygy goraýyş işgärleri gatnaşdy. Dalaşgärler bolsa wideoaragatnaşyk arkaly gatnaşyp bildiler.

 

Atavatan Applikasiýasy täzelendi: Intellektual sahypamyz goşuldy

 

 

 

Ýene-de okaň

Teýlor Swift britan ykdysadyýetine 1.2 milliard dollar gazandyrar

Ata Watan Eserleri

“Daragt” filmi Çeboksar halkara kinofestiwalyň bäsleşik maksatnamasyna goşuldy

Daşoguz welaýat kitaphanasynda amerikan-türkmen kitap ýarmarkasy geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet sirki «Ganatly bedewler» atly sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar

Gerkez obasynda medeni-köpçülikleýin çäreler geçirildi

«Magtymguly – geçmişimiz, şu günümiz we geljegimizdir» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi