MEDENIÝET

73-nji Kann film festiwalynda saýlama yglan edildi

Şu ýyl 73-nji gezek geçiriljek Kann film festiwalynda koronawirusyň ýaýramagy sebäpli festiwal programmasyndaky käbir filmler; Wenesiýa, Toronto, Nýu-Ýork we San Sebastian ýaly festiwallarda “Kann 2020” bellisi bilen görkeziler. Düýn festiwalyň 56 filminiň resmi saýlawy yglan edildi.

Şu ýyl “Kann 2020” saýlawyndaky filmler indiki ýaz paslyna çenli teatrlarda görkezilmegi meýilleşdirilýän filmlerden ybarat bolar. Filmler Wenesiýa bilen bilelikde Toronto, Deuwil, Angouleme, San Sebastian, Nýu-Ýork, Busan we Lumiere ýaly beýleki festiwallar bilen bilelikde ýylyň ahyrynda görkeziler.

Ýene-de okaň

“Talyp gözeli – 2024” atly gözellik bäsleşiginiň institut tapgyry geçirildi

Ulag we kommunikasiýalar toplumynda zähmet çekýän gelin-gyzlaryň arasynda bäsleşik geçirilýär

Türkmenistanda “Azerbaýjan tagamlary we medeniýeti” atly çäre geçirildi

«Türkmen topragy-gadymy medeniýetleriň merkezi» atly halkara metbugat maslahaty geçiriler

«Talyp gözeli — 2024» atly gözellik bäsleşiginiň uniwersitet tapgyry geçirildi

“BAFTA” baýraklarynyň ýeňijileri belli boldy

Ata Watan Eserleri