TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

73-nji Kann film festiwalynda saýlama yglan edildi

Şu ýyl 73-nji gezek geçiriljek Kann film festiwalynda koronawirusyň ýaýramagy sebäpli festiwal programmasyndaky käbir filmler; Wenesiýa, Toronto, Nýu-Ýork we San Sebastian ýaly festiwallarda “Kann 2020” bellisi bilen görkeziler. Düýn festiwalyň 56 filminiň resmi saýlawy yglan edildi.

Şu ýyl “Kann 2020” saýlawyndaky filmler indiki ýaz paslyna çenli teatrlarda görkezilmegi meýilleşdirilýän filmlerden ybarat bolar. Filmler Wenesiýa bilen bilelikde Toronto, Deuwil, Angouleme, San Sebastian, Nýu-Ýork, Busan we Lumiere ýaly beýleki festiwallar bilen bilelikde ýylyň ahyrynda görkeziler.

Ýene-de okaň

Aşgabatda Täjigistan Respublikasynyň Medeniýet günleri başlandy

Orazgül Gurdowa 70 ýaşady

Ata Watan Eserleri

Noýabr aýynyň soňky 10 günlügi: halkara medeni çäreler

Teswirle